ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ K-R M.Α.Ε.

Διεύθυνση: Καποδιστρίου 3, Αγία Παρασκευή - 15343

ΑΦΜ: 800580366 | ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΜΗ: 130495801000


Σε λειτουργία - 16 MW

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ετήσια Οικονομική Εκθεση (1.1.2022 - 31.12.2022)

Copyright © 2023 K-R M.Α.Ε.